Disclaimer

Deze website is eigendom van Medisch Specialisten Noord West, hierna te noemen MSNW. Ter informatie worden op deze website teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. MSNW accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op de website.

De inhoud van de website is door MSNW met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, MSNW aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheid van de getoonde informatie. MSNW is tevens niet verantwoordelijk voor content op websites waarnaar wordt verwezen.

MSNW spant zich in om de inhoud van www.msnw.nl zo vaak mogelijk te actualiseren of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of onjuist is.
De aangeboden informatie en foto’s kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MSNW.
Alle informatie op de website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd.

Auteursrechten

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSNW is het de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie die op deze website wordt aangeboden te verspreiden, verveelvoudigen, bewerken of op enige andere wijze te gebruiken.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website maakt inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen moet schriftelijk aan ons worden verzocht.

De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.