Organisatie

Dagelijks bestuur

De organisatorische en operationele leiding bij MSNW is in handen van een Dagelijks Bestuur. Deze wordt gevormd door Wilbert van den Winkel (Algemeen Directeur) en Frans Hilders (Financieel Directeur).

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het Dagelijks Bestuur. Deze adviezen hebben betrekking op medisch-inhoudelijke kwesties en organisatorische aangelegenheden op het gebied van kwaliteit en veiligheid. In de Raad van Advies zitten acht medisch specialisten.
Het Dagelijks Bestuur en de Raad van Advies vormen samen het Algemeen Bestuur van MSNW.

 

Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau bestaat uit de onderdelen P&O, Financiën en Secretariaat en kent een bezetting van acht medewerkers.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht MSNW bestaat uit de heren K. Perik en L.J. Smits.

De heer Leo Smits is benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij is een ervaren bestuurder en met zijn portefeuille zal hij zich richten op governance zaken.

De heer Koen Perik is benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Hij is gespecialiseerd in financiële zaken en zijn portefeuille zal dan ook voornamelijk bestaan uit dit onderdeel.

Ondernemingsraad

Bij een nieuwe, groeiende onderneming als die van de maatschap Medisch Specialisten Noord West hoort natuurlijk ook een ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft als doel om de belangen van de medewerkers te behartigen en om, in samenspraak met de directie, invloed te hebben op het ondernemingsbeleid. Na de verkiezingen zijn een zestal enthousiaste collega’s uit de (stem)bus gekomen. Op 14 november 2016 is vervolgens de OR MSNW geïnstalleerd.