Organisatie

De medisch specialisten van MSNW leveren topklinische zorg en dienstverlening aan de Noordwest Ziekenhuisgroep. Dit gebeurt binnen een hechte samenwerking.
MSNW heeft een samenwerkingsovereenkomst met Noordwest Ziekenhuisgroep. Iedere dag opnieuw streven we ernaar in positieve zin het verschil te maken voor onze patiënten die de verschillende locaties van de Noordwest Ziekenhuisgroep bezoeken voor een poliklinische behandeling of opname.

De dagelijkse leiding van MSNW is in handen van Frans Hilders en Wilbert van den Winkel, die samen het Dagelijks Bestuur (DB) vormen. Het DB wordt geadviseerd door de Raad van Advies over medisch-inhoudelijke kwesties en organisatorische aangelegenheden op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Hieronder vind je meer informatie over onze organisatie en medewerkers.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de organisatorische en operationele leiding van MSNW.

Maak kennis met het dagelijks bestuur

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het Dagelijks Bestuur. Deze adviezen betreffen medisch-inhoudelijke kwesties en organisatorische aangelegenheden op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Maak kennis met de raad van advies

Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau bestaat uit de onderdelen HR, Financiën en Bestuurssecretariaat en heeft een bezetting van elf medewerkers

Maak kennis met het bedrijfsbureau

Raad van toezicht

De heren Koen Perik en Leo Smits vormen de Raad van Toezicht MSNW.

Maak kennis met de raad van toezicht

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en oefent invloed uit op het ondernemingsbeleid, uiteraard in samenspraak met de algemeen directeur.

Maak kennis met de ondernemingsraad

Cliëntenraad

Iedereen komt wel eens in een ziekenhuis. Dat kan als patiënt, als familie van een patiënt of als bezoeker. Dan is het goed om te weten dat er mensen zijn die de belangen als ‘gebruiker’ van het ziekenhuis behartigen. Deze mensen vormen de Cliëntenraad Noordwest en dragen bij aan de best mogelijke patiëntgerichte, deskundige en veilige zorg. Dat is zo geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Maak kennis met de cliëntenraad