Ondernemingsraad

Missie OR
De OR wil als gekozen afvaardiging de collectieve belangen en rechten van de medewerkers behartigen. Het organisatiebelang verliezen we daarbij niet uit het oog. Door een professionele aanpak streven we ernaar om een volwaardige gesprekspartner voor zowel de medewerkers als het bestuur te zijn. De OR vormt zo de schakel tussen het bestuur en de medewerkers. We willen meebouwen aan een vertrouwde werkomgeving in een financieel gezond bedrijf waar kwalitatief hoogwaardige zorg wordt geleverd.

Onze werkzaamheden
Als overlegpartner van het bestuur oefent de OR structureel invloed en controle uit op het beleid. We doen dit door de beleidsplannen van het bestuur kritisch te bekijken, te toetsen op kwaliteit, haalbaarheid en juistheid én door te monitoren hoe en wanneer wordt gecommuniceerd met de medewerkers. De OR informeert het bestuur ook over wat er op de werkvloer leeft door contacten met de achterban. Zo brengen we belangrijke onderwerpen onder de aandacht van de bestuurder.
Belangrijke aandachtspunten van de OR zijn: regelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, een goed scholings– en opleidingsplan, personeelsbeleid, open communicatie, tijdige en volledige informatie en inspelen op veranderende zorgvraag en –aanbod en de samenwerking tussen MSNW en Noord West.

We vormen met onderstaande zeven personen de OR van MSNW. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht, we komen graag met je in contact.

Anouk Whien, voorzitter

Verpleegkundig Specialist

a.e.whien@nwz.nl

Cynthia Nieuwenhuizen

cynthia.nieuwenhuizen@nwz.nl

Chris van Dijk

c.v.dijk@nwz.nl

Kim Schortinghuis

k.schortinghuis@nwz.nl

Bas van Lieshout

ts.van.lieshout@nwz.nl

Mariska Buwalda

m.buwalda@nwz.nl

Isaac Acheampong

im.acheampong@nwz.nl