Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit acht medisch specialisten uit verschillende vakgroepen die dagelijks op de werkvloer actief zijn. De Raad van Advies is slagvaardig en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Dagelijks Bestuur. Deze adviezen hebben betrekking op medisch-inhoudelijke kwesties en organisatorische aangelegenheden op het gebied van kwaliteit en veiligheid.  Het Dagelijks Bestuur en de Raad van Advies vormen samen het Algemeen Bestuur van MSNW.

Ronald Bijkerk

Anesthesioloog

rm.bijkerk@nwz.nl

Jeroen van Lange

KNO-arts

j.w.l.van.lange@nwz.nl

Marije Sminia

Oogarts

m.l.sminia@nwz.nl

Kees Jan Ponsen

chirurg

k.j.ponsen@nwz.nl

Hans Boswijk

Cardioloog

hans.boswijk@nwz.nl

Patricia Halkes

Neuroloog

p.h.a.halkes@nwz.nl

Willemijn Kortmann

Internist

w.kortmann@nwz.nl

Sjoerd de Hoog

Longarts

sh.de.hoog@nwz.nl