Wie zijn wij?

Onze mensen

MSNW heeft met haar team van medische specialisten veel kennis en expertise in huis. Onze missie is goede zorg bieden waarbij de menselijke maat altijd centraal staat. Met elkaar richten we de zorg voor de patiënt effectief in.

Goede zorg vóór mensen, dóór mensen

Goede zorg redt levens. Goede zorg verbetert levens. Bij MSNW geven we dagelijks op heel veel verschillende manieren invulling aan goede zorg. De maatschap MSNW wordt gevormd door ca. 174 medisch specialisten. Daarnaast heeft MSNW ca. 180 medewerkers in dienst. Bij MSNW staat de mens centraal: goede zorg vóór mensen, dóór mensen.

MSNW bestaat sinds 1 januari 2015. Onze gekozen organisatievorm maakt een naadloze samenwerking tussen de verschillende medische disciplines mogelijk. We zijn georganiseerd in een maatschapsvorm. De Vergadering van Maten vindt minstens drie keer per kalenderjaar plaats. Dit leidt tot efficiëntere en ook betere behandeltrajecten: Goede Zorg!

De organisatie

De medisch specialisten van MSNW leveren topklinische zorg en dienstverlening aan de Noordwest Ziekenhuisgroep. Dit gebeurt binnen een hechte samenwerking. MSNW heeft een samenwerkingsovereenkomst met Noordwest Ziekenhuisgroep. Iedere dag opnieuw streven we ernaar in positieve zin het verschil te maken voor onze patiënten die de verschillende locaties van de Noordwest Ziekenhuisgroep bezoeken voor een poliklinische behandeling of opname.

De dagelijkse leiding bij MSNW is in handen van het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB wordt geadviseerd door de Raad van Advies ten aanzien van medisch-inhoudelijke kwesties en organisatorische aangelegenheden op het gebied van kwaliteit en veiligheid.