Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor MSNW. Daarom geven wij graag aan hoe wij omgaan met verwerking van persoonsgegevens op onze website.

Medisch Specialisten Noord West (MSNW) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens MSNW:
Wilhelminalaan 12, 1815 JD ALKMAAR
www.msnw.nl
+31725484444

MSNW gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. MSNW verwerkt persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Vanzelfsprekend behandelen wij persoonsgegevens zo veilig en zorgvuldig mogelijk. De gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

MSNW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.