Chirurgie

Wat we doen

Het specialisme Chirurgie (Heelkunde) is een breed specialisme waarbinnen een breed scala van uiteenlopende ziektebeelden worden behandeld. Binnen het specialisme chirurgie heeft een verdere specialisering plaatsgevonden zodat wij voor elke aandoening ervaren en kundige chirurgen in ons team hebben. Naast het brede palet van algemene chirurgische ingrepen voeren wij daarnaast vele speciële verrichtingen uit, onder meer op het gebied van:

  • Gastro-Intestinale chirurgie (maagdarmchirurgie)
  • Traumachirurgie, incl. letsels van het Steun- en Bewegingsapparaat
  • Oncologische chirurgie, waaronder o.a. Mammachirurgie
  • Vaatchirurgie
  • Longchirurgie
  • Kinderchirurgie
  • Endocriene (o.a. schildklier) chirurgie

We zijn trots op

Wij zijn werkzaam in een topklinisch ziekenhuis, de Noordwest Ziekenhuisgroep, dat zich op zeer vele fronten kan meten aan de Academische chirurgie. Daarnaast zijn wij een actieve opleidingsgroep en leiden wij jonge specialisten en medisch studenten op. Naast de chirurgisch specialisten zelf, zijn er ook arts-assistenten en coassistenten betrokken bij ons onderzoek en de behandeling. Zij doen dit onder de verantwoordelijkheid van de specialisten en overleggen steeds met hen. De kwaliteitseisen en opleidingseisen van de wetenschappelijke vereniging voor chirurgie zijn hierbij leidend. Verder participeren wij in velerlei wetenschappelijk onderzoek.

Noordwest beschikt over het spataderkeurmerk en het vaatkeurmerk. Dit betekent dat onze zorg voldoet aan de geldende normen en eisen die de Hart & Vaatgroep heeft opgesteld. Daarnaast is Noordwest voor vele oncologische aandoeningen het regionale verwijscentrum.

Sinds kort werken wij ook met de Da Vinci operatierobot. Robotchirurgie geeft ons de mogelijkheid om bij complexe operaties nog preciezer te opereren en meer operaties laparoscopisch (via een kijkoperatie) uit te voeren. Met deze medische innovatie zet Noordwest de volgende stap naar toekomstbestendige zorg.

Tot slot is Noordwest een zogenaamd level I Traumacentrum, hetgeen inhoudt dat de meest complexe ongevalspatiënten hier worden gepresenteerd en behandeld.

We werken samen met

Naast samenwerking met vrijwel alle specialismen binnen het ziekenhuis, werken wij nauw samen met zorgverleners in onze regio, zoals huisartsen, ambulancedienst, thuiszorginstellingen, revalidatiecentra en andere zorgcentra. Wij vinden het belangrijk om de patiënt tijdens het hele zorgproces goed voor te lichten en te begeleiden.
De chirurgen van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep hebben hun krachten gebundeld in de Joint venture Chirurgen Noordwest.nl. Deze samenwerking maakt het mogelijk om zeer specialistische zorg op kwalitatief het hoogste niveau aan te blijven bieden in de regio Noord-Holland Noord. Een ander voordeel van de samenwerking is dat de zorg in de regio goed op elkaar wordt afgestemd. Dit heeft een positief effect op de wachttijden.