Longziekten

Wat wij doen

In het hart-long centrum van Noordwest Ziekenhuisgroep bieden wij – over de gehele breedte – gespecialiseerde hoogwaardige zorg voor longziekten, samen met het specialisme cardiologie. Deze specialismen werken intensief samen.

Wij bieden onder meer de volgende behandelingen:

  • COPD
  • Astma
  • diagnostiek en behandeling van longtumor
  • analyse dyspnoe (in samenwerking met cardiologie)
  • Interstitiële longziekten
  • Bronchiectasieën
  • Analyse recidiverende pulmonale infecties
  • Palliatieve zorg

We zijn trots op

Wij bieden onze zorg in Noordwest Ziekenhuisgroep, dat is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat wij naast de gebruikelijke zorg ook zorg op academisch niveau leveren. Daarnaast leiden wij op (co-assistenten, verpleegkundig specialisten) en arts-assistenten die in opleiding zijn voor longarts. Wij zijn werkzaam op de locaties Alkmaar en Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Bovendien participeren wij actief in wetenschappelijk onderzoek, met ook eigen onderzoeksprojecten en arts-onderzoekers (promovendi / PhD’s).

We werken samen met

Nauwe samenwerking tussen het specialisme cardiologie en longziekten ligt voor de hand, omdat symptomen van hart- en longaandoeningen – zoals kortademigheid of pijn op de borst – soms veel op elkaar lijken. Bovendien hangen hart- en longproblemen vaak met elkaar samen. Ook komt het regelmatig voor dat een hartpatiënt longproblemen heeft en andersom. Deze intensieve samenwerking heeft veel voordelen voor patiënten. In het bijzonder voor patiënten bij wie het bij opname nog onduidelijk is of ze een hart- of een longprobleem hebben of eventueel een combinatie van beide.

Voor patiënten met longkanker is er een nauwe samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AvL). Er is vaak overleg over patiënten met het AvL. Een second opinion is daardoor snel geregeld.