Longziekten

Wat doen wij?

In het hart-long centrum van Noordwest Ziekenhuisgroep bieden wij gespecialiseerde hoogwaardige zorg voor longziekten, samen met het specialisme cardiologie. Deze specialismen werken intensief samen.

Wij bieden onder meer de volgende behandelingen:

  • COPD
  • Verwijderen longtumor
  • Rookstopbegeleiding

Waar zijn wij trots op?

Wij bieden onze zorg in Noordwest Ziekenhuisgroep, dat is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat wij naast de gebruikelijke zorg ook zorg op academisch niveau leveren. Daarnaast zijn we een opleidingsziekenhuis. Wij verzorgen de opleiding van  co-assistenten – dit zijn artsen in opleiding – en van arts-assistenten. Dit zijn artsen die in opleiding zijn voor medisch specialist.

Met wie werken wij samen?

Nauwe samenwerking tussen het specialisme cardiologie en longziekten ligt voor de hand, omdat symptomen van hart- en longaandoeningen – zoals kortademigheid of pijn op de borst – soms veel op elkaar lijken. Bovendien hangen hart- en longproblemen vaak met elkaar samen. Ook komt het regelmatig voor dat een hartpatiënt longproblemen heeft en andersom. Deze intensieve samenwerking heeft veel voordelen voor patiënten. In het bijzonder voor patiënten bij wie het bij opname nog onduidelijk is of ze een hart- of een longprobleem hebben of eventueel een combinatie van beide.

Voor patiënten met longkanker is er een nauwe samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AvL). Er is vaak overleg over patiënten met het AvL. Een second opinion is daardoor snel geregeld. Daarnaast biedt het AvL ons de kans om ervaring op te doen met immuuntherapie, zodat dit in de toekomst ook bij Noordwest Ziekenhuisgroep kan worden gegeven.