Maag-, darm- en leverziekten

Wat doen wij?

De Maag-, Darm-, Lever (MDL-) artsen van MSNW bieden excellente en liefdevolle zorg voor mensen met slokdarm-, maag-, darm-, lever-, galweg- en alvleesklier-aandoeningen. Daarbij valt te denken aan pijn, passageklachten, verstoppingen, bloedingen, ontstekingsziekten, galstenen, infecties en kanker. Als één van de grootste MDL-afdelingen van Nederland beschikken wij over de modernste apparatuur en de meest innovatieve specialisaties en vaardigheden om alles wat zich op ons gebied kan voordoen het hoofd te bieden. Zo zijn wij steeds beter in staat om afwijkingen in plaats van operatief, endoscopisch te behandelen (endomucosale resecties). Een operatie is dan dus niet noodzakelijk.

Ook kunnen wij bijzondere diagnostiek verrichten van de dunne darm (dubbelballon-endoscopie) en van de maagwand, galwegen en alvleesklier (endoscopische echografie en ERCP). Tevens hebben wij landelijke erkenningen en bevoegdheden als ‘hepatitis behandelcentrum’ en als ‘screeningscentrum voor het bevolkingsonderzoek darmkanker’.

Wij werken volgens de nieuwste richtlijnen en protocollen van onze wetenschappelijke vereniging. Ook voldoen wij aan alle  kwaliteits- en veiligheidseisen en laten wij dit frequent controleren door instanties van buiten ons ziekenhuis. Bijzonder is dat daar waar in Nederland de MDL-zorg buiten kantooruren wordt waargenomen door andere specialismen, wij op hoofdlocatie Alkmaar 24/7 als MDL-afdeling geopend en beschikbaar zijn voor spoedzorg. Onze vestigingen bevinden zich in Alkmaar, Den Helder en Schagen.

Waar zijn wij trots op?

Wij zijn heel trots op het feit dat onze vakgroep zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot één van de grootste en modernste van Nederland, dat wij met elkaar een enthousiast en toegewijd team vormen en dat wij met veel voldoening ons werk doen.
Dit is mede te danken geweest aan het vertrouwen dat  NWZ en MSNW ons schonken en de investeringen die zij deden in de MDL-voorzieningen en -formatie op alle locaties. De erkenningen als ‘screeningscentrum voor het bevolkingsonderzoek darmkanker’ en als ‘hepatitis behandelcentrum’ liggen hier mede aan ten grondslag. Wij zitten niet stil en werken dagelijks aan verdere verbeteringen van logistiek, diagnostiek, therapie, nazorg en communicatie en nemen vol ambitie deel aan nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek op al deze terreinen.

Met wie werken wij samen?

Dit alles doen wij in nauwe samenwerking met de huisartsen en met de universitaire- en NWZ/MSNW-chirurgen, -internisten, -radiologen, -radiotherapeuten, klinisch chemici, psychologen, diëtisten en –pathologen zodat men bij ons voor het gehele MDL-pakket terecht kan.
Vanuit deze specialistengroepen zijn teams gevormd speciaal voor onder andere de behandeling van bijvoorbeeld ontstekingsziekten van de darm (Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa), leverziekten, bekkenbodemaandoeningen, kwaadaardige ziekten en chronische buikpijn.

Binnen onze vakgroep zijn behalve MDL-artsen ook Verpleegkundig Specialisten, Endoscopisch Verpleegkundigen, een Research Verpleegkundige en arts-assistenten al of niet in opleiding tot specialist actief.