Vacatures

De maatschap Medisch Specialisten Noord West is het medisch-specialistisch bedrijf dat werkzaam is in de Noordwest Ziekenhuisgroep, die behoort tot de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Zij bieden basiszorg en complexe specialistische zorg aan de inwoners van Noordwest Holland. MSNW staat voor goede medische zorg, is innovatief en ambitieus.
De organisatorische eenheid Neurologie zoekt een:

CdC Neurologie (0.8-1.0 fte)
Locatie Alkmaar

De functie

Onze vakgroep heeft een gemengde leeftijdsopbouw en bestaat uit 14 neurologen die werken op beide locaties in Alkmaar en Den Helder. De neurologie wordt in de volle breedte uitgeoefend. Iedereen heeft eigen aandachtsgebieden. Op beide locaties is een stroke-unit en wordt 24/7 IVT gedaan. Daarnaast is locatie Alkmaar sinds ruim twee jaar een goedlopend IAT centrum en is het een level 1 traumacentrum. Beide  locaties hebben een volwaardige KNF afdeling. Er is nauwe samenwerking met de afdeling neurochirurgie van Noordwest Ziekenhuisgroep en vakkundige ondersteuning door gespecialiseerde verpleegkundigen (MS, Parkinson, CVA, neuro-oncologie). De deelopleiding neurologie vormt een onderdeel van het regionale opleidingsnetwerk neurologie (RONA). Op beide poliklinieken superviseren alle neurologen coassistenten, op locatie Alkmaar ook a(n)iossen. De voorwacht in Alkmaar wordt gedaan door de a(n)iossen neurologie en de neurologen zelf, in Den Helder door SEH-artsen dan wel poortartsen.


Wij vragen

Een enthousiaste neuroloog (of aios in de laatste fase van de opleiding) die de neurologie in de volle breedte wil uitoefenen. Die graag eigen expertise deelt met nieuwe collega’s.

Wij bieden

Een dynamische werkplek met een fijne sfeer en vele overleg- en leermomenten.
Wij zoeken een algemeen neuroloog. Zowel poliklinische als klinische werkzaamheden behoren tot de functie, evenals participeren in het dienstrooster (achter- en voorwacht).
Het gaat om een chef de clinique functie. Honorering vindt plaats volgens de AMS regeling. Startdatum zo snel mogelijk.


Informatie en sollicitatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Patricia Halkes (p.h.a.halkes@nwz.nl, tel. 072 5484444) of Raymond Vogels (R.L.C.Vogels@nwz.nl, tel 072 5484444), neurologen.

 

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u sturen naar:

 

Maatschap Medisch Specialisten Noordwest
OE Neurologie
t.a.v. afdeling P&O
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar
msnwpeno@nwz.nl

 

Uw sollicitatie ontvangen wij bij voorkeur digitaal. De sluitingsdatum is 10 oktober 2022