Vacatures

De functie

De organisatorische eenheid Neurologie zoekt een:

CdC Neurologie

Waarneming voor 6 maanden, locatie Den Helder


Wij vragen

Onze vakgroep heeft een gemengde leeftijdsopbouw en bestaat uit 14 neurologen die werken op beide locaties in Alkmaar en Den Helder. De neurologie wordt in de volle breedte uitgeoefend. Iedereen heeft eigen aandachtsgebieden. Op beide locaties is een stroke-unit en wordt 24/7 IVT gedaan. Daarnaast is locatie Alkmaar sinds twee jaar een goedlopend IAT centrum en is het een level 1 traumacentrum. Beide locaties hebben een volwaardige KNF afdeling. Er is nauwe samenwerking met de afdeling neurochirurgie van NWZ en vakkundige ondersteuning door gespecialiseerd verpleegkundigen (MS, Parkinson, CVA, neuro-oncologie). De deelopleiding neurologie vormt een onderdeel van het regionale opleidingsnetwerk neurologie (RONA). Op beide poliklinieken superviseren alle neurologen coassistenten, op locatie Alkmaar ook a(n)iossen. De voorwacht in Alkmaar wordt gedaan door de a(n)iossen neurologie en de neurologen, in Den Helder door SEH-artsen dan wel poortartsen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste neuroloog (of aios in de laatste fase van de opleiding) die de neurologie in de volle breedte wil uitoefenen en die graag eigen expertise deelt met nieuwe collega’s.

Wij bieden

Een dynamische werkplek met een fijne sfeer en vele overleg- en leermomenten.
Zowel poliklinische als klinische werkzaamheden behoren tot de functie, evenals participeren in het dienstrooster. Alle werkzaamheden vinden plaats op locatie Den Helder.
Het gaat om een Chef de Clinique functie, in principe voor 6 maanden. Honorering vindt plaats volgens de AMS regeling. Startdatum zo snel mogelijk.


Informatie en sollicitatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mw. P.H.A. Halkes (p.h.a.halkes@nwz.nl, tel. 072 5484444) of dhr. G.J. Jöbsis, gj.jobsis@nwz.nl tel. 0223-696969), neurologen.

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u sturen naar:

Maatschap Medisch Specialisten Noordwest
OE Neurologie
t.a.v. afdeling P&O
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar
msnwpeno@nwz.nl

Uw sollicitatie ontvangen wij bij voorkeur digitaal. De sluitingsdatum is 15 september 2022