Vacatures

De maatschap Medisch Specialisten Noord West is het medisch-specialistisch bedrijf dat werkzaam is in de Noordwest Ziekenhuisgroep, welke behoort tot de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ).
Zij bieden basiszorg en complexe specialistische zorg aan de inwoners van Noordwest Holland.

In verband met pensionering van één van de maten zoekt de vakgroep Longziekten per 1 januari 2023 een enthousiaste

Longarts (0,75-1,00 fte)

De functie

De organisatorische eenheid Longziekten bestaat uit 13 longartsen. Zij worden ondersteund door verpleegkundig specialisten (oncologie en chronische longziekten). Het vak wordt in de volle breedte uitgeoefend op locaties Alkmaar en Den Helder.

Infectieziekten behoort tot onze speerpunten. Dat blijkt mede uit ons zeer actieve researchbureau en de begeleiding van meerdere promovendi op dit gebied. Ook de andere aandachtsgebieden zijn goed vertegenwoordigd. Er is een erkende opleiding Longziekten en tuberculose en door de gehele opleidingsgroep wordt veel tijd besteed aan onderwijs en multidisciplinaire besprekingen (o.a. met AUMC en NKI-AVL).

Binnen het hart-long centrum is er een goede samenwerking met de vakgroep cardiologie; er is een Eerste Hart-Long Hulp (EHLH), waar de acute longpatiënten worden opgevangen. De afdeling wordt gekenmerkt door een positieve sfeer. We proberen vanuit de patiënt te denken en streven naar het leveren van optimale kwaliteit en service.


Wij vragen

Specifiek gaat onze voorkeur uit naar een collega met aandachtsgebied infectieziekten, met aantoonbare wetenschappelijke interesse en de bereidheid om zich actief in te zetten voor continuïteit van ons goed draaiende researchbureau. Daarnaast zoeken we iemand die goed in teamverband kan werken, met hart voor de patiënt, collegae en personeel en die affiniteit heeft met opleiding.
Inzet zal zijn op beide locaties, voornamelijk in Alkmaar.

Wij bieden

Afhankelijk van de ervaring van de kandidaat kan worden gekozen voor directe toetreding tot de maatschap, dan wel een aanstelling in dienstverband bij de maatschap Medisch Specialisten
Noord West voor de duur van één jaar (volgens de richtlijnen van de AMS). Bij gebleken geschiktheid is vervolgens toetreding tot de maatschap nadrukkelijk het doel.


Informatie en sollicitatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mevrouw dr. W. Thijs, longarts (tel. 072-5484444 / 06-24804266 of per e-mail naar w.thijs@nwz.nl of
mevrouw drs. W. Burgersdijk, longarts (tel. 072-5484444 / 06-41511011 of per e-mail naar w.burgersdijk@nwz.nl).

Sollicitatiebrief met CV kunt u sturen naar:

Maatschap Medisch Specialisten Noord West
OE Longziekten
t.a.v. Afdeling P&O
msnwpeno@nwz.nl

Sollicitaties ontvangen wij uitsluitend digitaal. De sluitingsdatum is 12 oktober en de gesprekken vinden plaats vanaf 24 oktober 2022.