Vacatures

De maatschap Medisch Specialisten Noord West is het medisch-specialistisch bedrijf dat werkzaam is in de Noordwest Ziekenhuisgroep, die behoort tot de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Zij bieden basiszorg en complexe specialistische zorg aan de inwoners van Noordwest Holland. MSNW staat voor goede medische zorg, is innovatief en ambitieus.

De organisatorische eenheid Neurologie zoekt een:  

Neuroloog (0.8-1.0 fte)

Als lid van onze maatschap, eventueel als chef de clinique

De vakgroep neurologie

Onze vakgroep heeft een gemengde leeftijdsopbouw en bestaat uit 13 neurologen die werken op beide locaties in Alkmaar en Den Helder. De neurologie wordt in de volle breedte uitgeoefend. Iedereen heeft eigen aandachtsgebieden. Op beide locaties is een stroke-unit en wordt 24/7 IVT gedaan. Daarnaast is locatie Alkmaar sinds anderhalf jaar een goedlopend IAT centrum. Beide  locaties hebben een volwaardige KNF afdeling. Er is nauwe samenwerking met de afdeling neurochirurgie van Noordwest Ziekenhuisgroep en vakkundige ondersteuning door gespecialiseerd verpleegkundigen (MS, Parkinson, CVA, neuro-oncologie). De deelopleiding neurologie vormt een onderdeel van het regionale opleidingsnetwerk neurologie (RONA). Op beide poliklinieken superviseren alle neurologen coassistenten, op locatie Alkmaar ook a(n)iossen. De voorwacht in Alkmaar wordt gedaan door de a(n)iossen neurologie, in Den Helder door SEH-artsen dan wel poortartsen.

De functie

Een dynamische werkplek met een fijne sfeer en vele overleg- en leermomenten. Iedereen heeft een eigen aandachtsgebied, of wordt in de gelegenheid gesteld dat te ontwikkelen. Ook voor het afronden van een promotieonderzoek is ruimte.

Klinische werkzaamheden en dienst worden op locatie Den Helder gedaan. De poliklinische-, acute en consultatieve werkzaamheden overdag worden op beide locaties gedaan, indien gewenst evenredig verdeeld over beide locaties.

Honorering vindt plaats volgens de afspraken van ons MSB voor een nieuw lid van de maatschap. Wanneer wordt gekozen voor een aanstelling als chef de clinique, dan gebeurt dat volgens de AMS regeling.


Wij vragen

Een enthousiaste neuroloog (of aios in de laatste fase van de opleiding) die de neurologie in de volle breedte wil uitoefenen. Die affiniteit heeft met opleiden. Die graag eigen expertise deelt met nieuwe collega’s. Die bereid is zich in te zetten voor de vakgroep.

Wij bieden

  • Een dynamische werkplek met een fijn sfeer
  • Aanstelling geschiedt conform AMS

Informatie en sollicitatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mw. P.H.A. Halkes (p.h.a.halkes@nwz.nl,

tel. 072 5484444) of dhr. G.J. Jöbsis, gj.jobsis@nwz.nl tel. 0223-696969), neurologen.

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u sturen naar:

 

Maatschap Medisch Specialisten Noordwest

OE Neurologie
t.a.v. afdeling P&O
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar
msnwpeno@nwz.nl

Uw sollicitatie ontvangen wij bij voorkeur digitaal.